Onderwijs en cultuur

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn op het gebied van onderwijs en cultuur in 2020. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

Btw op e-books en digitale kranten omlaag

Sinds 1 januari 2020 geldt voor elektronisch geleverde boeken (e-books), kranten en tijdschriften het lagere btw-tarief van 9% (was 21 % in 2019). Er is daardoor geen verschil in btw-tarief meer tussen papieren kranten, tijdschriften en boeken en de elektronische versies.

Ledentelling publieke omroep verschoven

De verplichte ledentelling voor publieke omroepen is verschoven naar 31 december 2020. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft dit besloten omdat de erkenningen en concessies voor publieke omroepen ook met 1 jaar zijn verlengd.