Familie en gezin

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn op het gebied van familie en gezin in 2021. Nog niet alle definitieve wijzigingen zijn bekend.

Kinderopvangtoeslag omhoog

In 2021 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. In de kinderopvangtoeslagtabel 2021 leest u hoeveel procent kinderopvangtoeslag u krijgt. Ook kunt u een proefberekening kinderopvangtoeslag maken.

Twijfelt u of u recht heeft op kinderopvangtoeslag, of de hoogte daarvan? Op de website van Belastingdienst leest u welke voorwaarden er gelden en hoe de toeslag berekend wordt.

Kinderopvangtoeslag bij permanente of tijdelijke Wlz-indicatie

Gezinnen waarin de ene ouder werkt en de andere ouder een permanente indicatie heeft vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) hebben vanaf 1 januari 2021 ook recht op kinderopvangtoeslag.

Ook gezinnen waarin de ene ouder werkt en de andere ouder een tijdelijke Wlz-indicatie heeft hebben recht op kinderopvangtoeslag. Omdat de Belastingdienst hiervoor andere aanpassingen moet maken, gaat deze wijziging in op 1 januari 2023. Tot die tijd kunnen deze gezinnen terecht bij hun gemeente voor een tegemoetkoming op basis van Sociale Medische Indicatie (SMI).

Uitbreiding werkloosheidstermijn kinderopvangtoeslag zwangere vrouwen

Per 1 januari 2021 is de werkloosheidstermijn van de kinderopvangtoeslag verlengd voor zwangere vrouwen die in hun zwangerschapsverlof zitten.

Verduidelijking inschrijfplicht personenregister kinderopvang

Vanaf 1 januari 2021 moeten personen die structureel aanwezig zijn op een kindercentrum of op een andere locatie waar activiteiten zijn, een VOG aanvragen. Bijvoorbeeld een sportleraar of een juf/meester op een school in de buurt.

Alimentatie indexcijfer

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie aangepast. Dit heet indexering van alimentatie. Het indexcijfer voor 2021 is 3%.

Reclame en bescherming kinderen

Vanaf 1 januari 2021 krijgen kinderen die op de publieke omroep naar kinderprogramma’s kijken, geen reclame meer te zien. Ook mag de publieke omroep geen reclame meer laten zien op al haar online platforms.