Zorg en gezondheid

Bekijk de veranderingen op het gebied van zorg en gezondheid in 2020. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend.

Veranderingen in de langdurige zorg vanaf 2020

Op 1 januari 2020 veranderden verschillende regels en wetten binnen de langdurige zorg (Wet langdurige zorg; Wlz). Zo stopten laatste overgangsregelingen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Daaronder valt bijvoorbeeld ook het overgangsrecht voor beschermd wonen.

Nieuwe wetten voor onvrijwillige zorg

Op 1 januari 2020  gingen er 2 nieuwe wetten in voor onvrijwillige zorg. Daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld gedwongen in een instelling worden opgenomen. Het gaat om:

  • Wet verplichte ggz (Wvggz)
    Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.
  • Wet zorg en dwang (Wzd)
    Deze regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname.

Meer zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2020 met €60 tot €1.248. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met €84 naar €2.388.

Medische dossiers langer bewaard

Vanaf 1 januari 2020 is de wettelijke bewaartermijn van medische dossiers 20 jaar (was 15 jaar). De bewaartermijn loopt vanaf de laatste aanpassing van het dossier.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Het basispakket van uw zorgverzekering wordt als volgt uitgebreid:

Accijns sigaretten en shag omhoog

Met ingang van 1 april 2020 is de accijns op sigaretten hoger. De prijs van een pakje van 20 sigaretten stijgt daardoor met € 1. Deze verhoging komt bovenop de verhoging van 14 cent op 1 januari 2020.