Hoe hoog is mijn AOW?

De hoogte van uw AOW-uitkering hangt onder meer af van uw woonsituatie. Bijvoorbeeld of u alleen woont of samenwoont. De hoogte van het pensioen van de Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt afgeleid van het minimumloon.

Bedragen AOW

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vindt u de hoogte van de AOW-uitkering. De AOW-bedragen worden ieder halfjaar aangepast.

Uw AOW

Bij de SVB kunt u zien hoe hoog uw AOW ongeveer is. U kunt ook een berekening aanvragen van de AOW die rekening houdt met uw situatie. Een overzicht van uw AOW-opbouw kunt u aanvragen via Mijn SVB. Daarvoor heeft u een Digid nodig.

Uw AOW en woonsituatie

Hoeveel AOW u krijgt hangt af van uw woonsituatie. Bent u alleenstaand? Dan krijgt u 70% van het minimumloon. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan krijgt u 50% van het minimumloon.

Alleenstaanden krijgen meer AOW omdat zij hun kosten van levensonderhoud niet kunnen delen met een huisgenoot.

AOW met jongere partner zonder inkomen

Woont u samen en heeft uw partner geen inkomen en ook nog geen AOW? Ook dan is uw AOW gelijk aan 50% van het minimumloon. De AOW-partnertoeslag is per 1 januari 2015 vervallen.

Het is mogelijk dat uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering. U komt dan mogelijk voor de aanvullende inkomensverzekering ouderen (AIO) in aanmerking. Er geldt dan in principe een sollicitatieplicht voor uw partner. Lees meer over de AIO-uitkering op de website van de SVB.

Samenwonen en AOW

Samenwonen kan gevolgen hebben voor uw AOW-uitkering. U krijgt dan in veel gevallen een uitkering voor gehuwden of samenwonenden. 

Heeft u nog een eigen koop- of huurwoning? Dan krijgt u 70% van uw AOW-pensioen. Lees meer over de voorwaarden (voor de tweewoningenregel) op de website van de SVB.

AOW en buitenland

Als u pas later in Nederland bent komen wonen of een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, is uw uitkering waarschijnlijk lager.
Heeft u plannen om na uw pensioen in het buitenland te gaan wonen? Dan moet u rekening houden met de verdragen die Nederland met landen buiten de EU heeft gesloten.

AOW en vakantiegeld

Over elke maand dat u AOW ontvangt, bouwt u ook vakantiegeld op. Op Mijn SVB kunt u zien hoeveel vakantiegeld u krijgt.

Wilt u weten hoe uw vakantiegeld wordt berekend? Bekijk de uitgebreide toelichting op berekening vakantiegeld AOW.

Inkomensondersteuning: extra bedrag naast AOW

U krijgt als inkomensondersteuning een extra bedrag naast uw AOW. Hoeveel dit is, hangt af van het aantal jaren dat u AOW heeft opgebouwd tot aan uw AOW-leeftijd. De meeste mensen wonen en werken in Nederland en hebben een volledige AOW opgebouwd. Welke groep mensen geen volledige AOW opbouwt leest u op de website van de SVB.

De bedragen en meer informatie over de inkomensondersteuning vindt u ook op de website van SVB.

Als u buiten Nederland woont en AOW krijgt, kunt u dit extra bedrag mogelijk ook ontvangen. Op de website van de SVB leest u in welke landen dit kan.