Wijziging in de belastingheffing met ingang van 2015

17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.

Wijziging in de belastingheffing met ingang  van 2015 (PDF | 30 pagina's | 644 kB)