VI Veiligheid en Justitie - Rijksjaarverslag 2015

Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk VI van de Rijksbegroting.

VI Veiligheid en Justitie - Rijksjaarverslag 2015 (PDF | 188 pagina's | 2,8 MB)