VI Veiligheid en Justitie - Rijksjaarverslag 2015

Verantwoording van de uitgaven in 2015 die vallen onder hoofdstuk VI van de Rijksbegroting.