I De Koning - Rijksjaarverslag 2017

Verantwoording van de uitgaven in 2017 die vallen onder hoofdstuk I van de Rijksbegroting.