XIII Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds - Rijksjaarverslag 2018

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstukken XIII en F van de Rijksbegroting.

XIII Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds - Rijksjaarverslag 2018 (PDF | 272 pagina's | 13,2 MB)