IX Financiën en Nationale Schuld - Rijksjaarverslag 2018

Verantwoording van de uitgaven in 2018 die vallen onder hoofdstuk IX van de Rijksbegroting.