XII Infrastructuur en Waterstaat - Rijksjaarverslag 2022

Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XII van de Rijksbegroting.

XII Infrastructuur en Waterstaat - Rijksjaarverslag 2022