V Buitenlandse Zaken - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk V van de Rijksbegroting.