J Deltafonds - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk J van de Rijksbegroting.