VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2023

Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.