Memorie van toelichting slotwet Mobiliteitsfonds 2022

Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2022 in de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (hoofdstuk A van de Rijksbegroting).

Memorie van toelichting slotwet Mobiliteitsfonds 2022 (PDF | 48 pagina’s | 7,8 MB)