Beslisnota bij antwoorden op de feitelijke vragen over het Departementaal Jaarverslag 2022, Slotwet 2022 en Verantwoordingsonderzoek ARK 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op de feitelijke vragen over het Departementaal Jaarverslag 2022, Slotwet 2022 en Verantwoordingsonderzoek ARK 2022