Aanbiedingsbrief bij antwoorden schriftelijke vragen jaarverantwoording 2023 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Minister Bruins Slot (BZ) geeft antwoorden op feitelijke vragen over het Jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) over 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (BZ) had de vragen gesteld.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden schriftelijke vragen jaarverantwoording 2023 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)