Wat staat er in het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR)?

De overheid maakt, net als ieder groot bedrijf, na afloop van elk jaar een jaarverslag. Dit Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) blikt terug op de financiën en het beleid van het afgelopen jaar.

Terugblikken op beleid en financiën van afgelopen jaar

Het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) blikt terug op de financiën en het beleid van het afgelopen jaar. Het verslag geeft antwoorden op vragen zoals:

  • Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?
  • Hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen?
  • Heeft het ook gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Het FJR is een toelichting op het Rijksjaarverslag (jaarverslagen van alle ministeries). Net zoals de Miljoenennota een toelichting is op de Rijksbegroting. 

Aanbieding van FJR

Het FJR wordt elk jaar op Verantwoordingsdag aangeboden (op de 3e woensdag in mei). Samen met alle jaarverslagen van de departementen (Rijksjaarverslag).

Verantwoordingsdagstukken

Op 19 mei 2021 presenteerde de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 aan de Tweede Kamer.

Stukken uit eerder jaren staan bij de documenten over Verantwoordingsdag. Op 18 mei 2022 presenteert de minister van Financiën het Rijksjaarverslag 2021.