Wat is het Rijksjaarverslag?

Het Rijksjaarverslag bestaat uit alle jaarverslagen van de ministeries. De ministeries leggen in hun jaarverslag verantwoording af over hun uitgaven van het afgelopen jaar.

Jaarverslagen van alle ministeries

Na afloop van een begrotingsperiode maken alle ministeries een jaarverslag. Het jaarverslag geeft aan of het ministerie meer of minder heeft uitgegeven dan begroot. De ministeries sturen hun verslag naar het ministerie van Financiën. Alle verslagen samen vormen het Rijksjaarverslag.

Goedkeuring door Algemene Rekenkamer

Het ministerie van Financiën stuurt het Rijksjaarverslag naar de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer moet de verslagen van de ministeries goedkeuren. 

Aanbieding van het Rijksjaarverslag

De minister van Financiën presenteert het Rijksjaarverslag op Verantwoordingsdag aan de Tweede Kamer. De Kamer krijgt ook een toelichting van het ministerie van Financiën (Financieel Jaarverslag van het Rijk) en de toelichting van het kabinet (Verantwoordingsbrief).

Verantwoordingsdagstukken

Op 19 mei 2021 presenteerde de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2020 aan de Tweede Kamer. Bij het overzicht Verantwoordingsstukken 2020 staan alle documenten die de minister van Financiën die dag heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 18 mei 2022 presenteert de minister van Financiën het Rijksjaarverslag 2021.

Stukken uit eerdere jaren staan bij de documenten over Verantwoordingsdag.