Begeleidende brief bij de eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment 2021

Brief van Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment aan minister Hoekstra (Financiën) met een toelichting op de eerste voortgangsrapportage met een aantal praktijkvoorbeelden.

Begeleidende brief bij de eerste voortgangsrapportage Klimaatcommitment 2021 (PDF | 6 pagina's | 348 kB)