Verzamelbrief Verkeersveiligheid en Wegen Commissiedebat 1 juni 2021

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van diverse onderwerpen, moties en toezeggingen op het terrein van verkeersveiligheid.

De onderwerpen zijn:

  • omgewisselde rijbewijzen van kennismigranten onder de 30%-regeling;
  • APK-, registratie-en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen;
  • stand van zaken vereenvoudigd T-rijbewijs voor lichte voertuigen;
  • stand van zaken en handhaving Mobiliteitspakket;
  • tijdelijke tolheffing A24 Blankenburgverbinding en A12/A15 Ressen –Oudbroeken (VIA15).