Zelftest oudere bestuurder - verslag van psychometrische analyses

In opdracht van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland en afdeling Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat, heeft Cito gewerkt aan de ontwikkeling van een web-based zelftest voor oudere automobilisten. In de zelftest doorloopt een individuele oudere bestuurder een aantal deeltests, aan de hand waarvan een beeld wordt verkregen van de eigen rijbekwaamheid, de geleverde rijprestaties en achterliggende factoren.

Dit rapport laat onder andere zien hoeveel vragen per deeltest ingevuld dienen te worden om de scan optimaal betrouwbaar te laten zijn.

Zelftest oudere bestuurder - verslag van psychometrische analyses (PDF | 45 pagina's | 1,0 MB )