Bewust veilig blijven rijden - de zelfscan en het lokale proces

Op initiatief van ROV Oost Nederland in samenwerking met Infrastructuur en Waterstaat is een scan ontwikkeld over ouderen in het verkeer in de gemeente Raalte. Door het bewustzijn, van de gevolgen van het ouder worden voor het autorijden, te verhogen willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid.

Bewust veilig blijven rijden - de zelfscan en het lokale proces (PDF | 23 pagina's | 3,7 MB)

In de zomer en het najaar van 2018 zijn bijeenkomsten georganiseerd in een aantal buurtdorpen van de gemeente Raalte. Tijdens deze bijeenkomsten gingen de aanwezigen, ervaren 65+ automobilisten, met elkaar in gesprek over veilig blijven autorijden.

Mensen die aanwezig zijn bij de bijeenkomsten, vragen naar de zelfscan en geven aan een opfriscursus te willen volgen. Tegelijkertijd benadrukken ze nog niet eerder te hebben nagedacht over ‘veilig blijven rijden’ en zich nooit hebben gerealiseerd daar informatie over te kunnen vinden. Samenwerking met lokale partners blijkt een krachtige manier om bewustwording te realiseren rondom lastige thema’s als ouderdom en autorijden.