Onderliggende beslisnota datum inwerkingtreding helmplicht snorfiets

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Onderliggende beslisnota datum inwerkingtreding helmplicht snorfiets (PDF | 5 pagina's | 308 kB)