Mag ik deelnemen aan het verkeer als ik medicijnen heb gebruikt?

Als u medicijnen gebruikt, is het goed om te weten of u daarmee veilig de weg op kunt. Door sommige medicijnen reageert u namelijk minder snel, of let u minder goed op. De kans op een ongeluk wordt dan groter. 

Daarom zijn er regels voor gebruikers van medicijnen die de rijgeschiktheid beïnvloeden. Uw arts of apotheker kan u hierover adviseren.

Effect medicijnen op rijvaardigheid

Bij sommige medicijnen is het effect op de rijvaardigheid duidelijk. U wordt duizelig, slaperig, of gaat wazig zien. Andere medicijnen verminderen het reactievermogen zonder dat u het merkt. U krijgt bijvoorbeeld minder controle over uw spieren. Of u reageert niet of te laat op andere deelnemers aan het verkeer.

Voorbeelden medicijnen die rijvaardigheid beïnvloeden

Medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden zijn onder andere:

  • slaap- en kalmeringsmiddelen;
  • sommige pijnstillers, zoals morfine en tramadol;
  • medicijnen tegen depressie of angst;
  • medicijnen tegen psychische stoornissen;
  • medicijnen tegen epilepsie;
  • medicijnen tegen allergie, jeuk of reisziekte.

Controleren of u mag rijden als u een medicijn gebruikt

Als medicijnen de rijvaardigheid beïnvloeden, staat dit aangegeven op het etiket of in de bijsluiter. Op de website Rij veilig met medicijnen kunt u nagaan of uw medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt. Twijfelt u of u met uw medicijn mag rijden? Vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Invloed medische aandoeningen op de rijvaardigheid

Ook met sommige aandoeningen kunt u geen voertuigen besturen, of alleen onder bepaalde voorwaarden.  Op de website van het CBR vindt u meer informatie over rijden bij een aantal veelvoorkomende gezondheidssituaties.