Mag ik deelnemen aan het verkeer als ik medicijnen heb gebruikt?

Dat verschilt per medicijn. Afhankelijk van de bijwerkingen, de dosering, frequentie en duur van het gebruik kunt u wel of niet veilig rijden. 

Het is belangrijk dat de verkeersveiligheid niet in het gevaar komt. Als u merkt dat het medicijn een negatieve invloed heeft op uw rijgedrag, mag u niet deelnemen aan het verkeer. Neem dan contact op met uw apotheker of huisarts. Er zijn medicijnen waarvan het bekend is dat ze uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

Verantwoord omgaan met medicijnen

Het is belangrijk dat u verantwoordelijk omgaat met uw medicijnen. Dat betekent dat u het medicijn volgens voorschrift inneemt, de bijsluiter kent en geen alcohol en/of drugs gebruikt in combinatie met medicijnen waar grenswaarden voor zijn gesteld.

Effect medicijnen op rijvaardigheid

Geneesmiddelen die uw rijvaardigheid beïnvloeden kunnen ertoe leiden dat u een gevaar bent voor uzelf en anderen op de weg. Bij sommige medicijnen is het effect op de rijvaardigheid duidelijk. U wordt duizelig, slaperig, of gaat wazig zien. Andere medicijnen verminderen de rijvaardigheid zonder dat u het merkt. U krijgt bijvoorbeeld minder controle over uw spieren. Of u reageert niet of te laat op andere deelnemers aan het verkeer.

Bij sommige medicijnen moet u eerst wennen aan de bijwerkingen van het medicijn, voordat u kan deelnemen aan het verkeer. Het is altijd goed om dit ook te bespreken met uw apotheker of arts.

Voorbeelden medicijnen die rijvaardigheid negatief beïnvloeden

Medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden zijn onder andere:

  • slaap- en kalmeringsmiddelen;
  • sommige pijnstillers, zoals morfine en tramadol;
  • medicijnen tegen depressie of angst;
  • medicijnen tegen psychische stoornissen;
  • medicijnen tegen epilepsie;
  • medicijnen tegen allergie, jeuk of reisziekte.

Controleren of u mag rijden als u een medicijn gebruikt

Als medicijnen de rijvaardigheid beïnvloeden, staat dit aangegeven op het etiket of in de bijsluiter. Op de website Rij veilig met medicijnen kunt u nagaan of uw medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt en hoe lang u in ieder geval niet mag rijden. Dit kunt u ook nagaan via de website apotheek.nl. Twijfelt u of u met uw medicijn mag rijden? Vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Het is altijd strafbaar om deel te nemen aan het verkeer als u dexamfetamine, morfine of medische cannabis gebruikt in combinatie met drugs of alcohol.

Invloed medische aandoeningen op de rijvaardigheid

Ook met sommige aandoeningen kunt u geen voertuigen besturen, of alleen onder bepaalde voorwaarden.  Op de website van het CBR vindt u meer informatie over rijden bij een aantal veelvoorkomende gezondheidssituaties.

Op de website van het CBR vindt u wanneer u verplicht bent om medicatiegebruik te melden en  informatie over de rijgeschiktheidsprocedure. Het CBR beoordeelt hierbij of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om een motorvoertuig te besturen. Medicijngebruik is voor deze beoordeling ook van belang. Gebruikt u een medicijn dat grote negatieve invloed heeft op uw rijvaardigheid, dan kan het CBR besluiten dat u niet rijgeschikt bent. Op de website Rij veilig met medicijnen kunt u nagaan of u met uw medicijn niet rijgeschikt bent en dus geen rijgeschiktheidsverklaring of rijbewijs ontvangt.

Als het CBR u niet rijgeschikt verklaart, kunt u uw arts of apotheker vragen om alternatieve medicatiemogelijkheden. Wellicht hebben die minder grote gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Controle op drugs- en medicijngebruik in het verkeer

De politie kan verkeersdeelnemers controleren op drugs- of medicijngebruik. Bijvoorbeeld tijdens een verkeerscontrole. Ook als agenten aanwijzingen zien van onveilig rijgedrag of uiterlijke kenmerken die wijzen op drugsgebruik kunnen zij controleren.

Bij zo’n controle neemt de politie een speeksel- of psychomotorische test af. Bij een psychomotorische test kijkt de politie naar de oog- en spraakfunctie en het gedrag om te bepalen of de bestuurder onder invloed is.

Er zijn medicijnen die stoffen bevatten die ook in drugs zitten. Dit zijn medicinale cannabis, dexamfetamine en morfine. Voor deze middelen zijn grenswaarden vastgesteld voor gebruik in het verkeer. Heeft u meer van deze stof gebruikt dan de vastgestelde grenswaarde toestaat? Dan mag u niet rijden. 

Vermoedt de agent dat de bestuurder onder invloed is van een stof? Dan moet de bestuurder mee naar het bureau voor een bloedtest. Gebruikt u medicijnen? Dan kunt u dit zeggen. De agent zet dit in het proces-verbaal, maar gaat wel verder met de controle.

Vervolging van de bestuurder

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist uiteindelijk of de bestuurder vervolgd wordt. Een vervolging gebeurt bijvoorbeeld wanneer de medicijngebruiker geen doktersrecept of medische verklaring kan insturen. Ook als het medicijn is gebruikt in combinatie met drugs of alcohol wordt de bestuurder vervolgd. Of wanneer hij een hogere dosering heeft genomen dan voorgeschreven en toch is gaan rijden. In dat geval vormt hij een risico voor de verkeersveiligheid.

Neem bij vervolging en noodzaak tot het insturen van een doktersrecept of medische verklaring contact op met uw arts of apotheker.

Verzekerd zijn als medicijngebruiker bij het veroorzaken van een verkeersongeval

Als bestuurder kunt u schade veroorzaken aan uw eigen voertuig en aan anderen. Een verzekeringsmaatschappij keert de schade over het algemeen uit als u daarvoor verzekerd bent. In het algemeen geldt dat u verzekerd bent als u gewend was aan uw medicatie én u de medicijnen volgens doktersvoorschrift gebruikt. Vraag na bij uw verzekeringsmaatschappij wat voor u als medicijngebruiker geldt.