Mag ik deelnemen aan het verkeer als ik medicijnen heb gebruikt?

Dat verschilt per medicijn. Afhankelijk van de bijwerkingen, de dosering, frequentie en duur van het gebruik kunt u wel of niet veilig rijden. 

Het is belangrijk dat de verkeersveiligheid niet in het gevaar komt. Als u merkt dat het medicijn een negatieve invloed heeft op uw rijgedrag, mag u niet deelnemen aan het verkeer. Neem dan contact op met uw apotheker of huisarts. Er zijn medicijnen waarvan het bekend is dat ze uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

Verantwoord omgaan met medicijnen

Het is belangrijk dat u verantwoordelijk omgaat met uw medicijnen. Dat betekent dat u het medicijn volgens voorschrift inneemt, de bijsluiter kent en geen alcohol en/of drugs gebruikt in combinatie met medicijnen waar grenswaarden voor zijn gesteld.

Effect medicijnen op rijvaardigheid

Geneesmiddelen die uw rijvaardigheid beïnvloeden kunnen ertoe leiden dat u een gevaar bent voor uzelf en anderen op de weg. Bij sommige medicijnen is het effect op de rijvaardigheid duidelijk. U wordt duizelig, slaperig, of gaat wazig zien. Andere medicijnen verminderen de rijvaardigheid zonder dat u het merkt. U krijgt bijvoorbeeld minder controle over uw spieren. Of u reageert niet of te laat op andere deelnemers aan het verkeer.

Bij sommige medicijnen moet u eerst wennen aan de bijwerkingen van het medicijn, voordat u kan deelnemen aan het verkeer. Het is altijd goed om dit ook te bespreken met uw apotheker of arts.

Voorbeelden medicijnen die rijvaardigheid negatief beïnvloeden

Medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden zijn onder andere:

 • slaap- en kalmeringsmiddelen;
 • sommige pijnstillers, zoals morfine en tramadol;
 • medicijnen tegen depressie of angst;
 • medicijnen tegen psychische stoornissen;
 • medicijnen tegen epilepsie;
 • medicijnen tegen allergie, jeuk of reisziekte.

Controleren of u mag rijden als u een medicijn gebruikt

Als medicijnen de rijvaardigheid beïnvloeden, staat dit aangegeven op het etiket of in de bijsluiter. Op de website Rij veilig met medicijnen kunt u nagaan of uw medicijn de rijvaardigheid beïnvloedt en hoe lang u in ieder geval niet mag rijden. Dit kunt u ook nagaan via de website apotheek.nl. Twijfelt u of u met uw medicijn mag rijden? Vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Het is altijd strafbaar om deel te nemen aan het verkeer als u dexamfetamine, morfine of medische cannabis gebruikt in combinatie met drugs of alcohol.

Invloed medische aandoeningen op de rijvaardigheid

Ook met sommige aandoeningen kunt u geen voertuigen besturen, of alleen onder bepaalde voorwaarden.  Op de website van het CBR vindt u meer informatie over rijden bij een aantal veelvoorkomende gezondheidssituaties.

Op de website van het CBR vindt u wanneer u verplicht bent om medicatiegebruik te melden en  informatie over de rijgeschiktheidsprocedure. Het CBR beoordeelt hierbij of iemand lichamelijk en geestelijk in staat is om een motorvoertuig te besturen. Medicijngebruik is voor deze beoordeling ook van belang. Gebruikt u een medicijn dat grote negatieve invloed heeft op uw rijvaardigheid, dan kan het CBR besluiten dat u niet rijgeschikt bent. Op de website Rij veilig met medicijnen kunt u nagaan of u met uw medicijn niet rijgeschikt bent en dus geen rijgeschiktheidsverklaring of rijbewijs ontvangt.

Als het CBR u niet rijgeschikt verklaart, kunt u uw arts of apotheker vragen om alternatieve medicatiemogelijkheden. Wellicht hebben die minder grote gevolgen voor de verkeersveiligheid.

Controle op drugs- en medicijngebruik in het verkeer

Er zijn medicijnen die stoffen bevatten die ook in drugs zitten. Dit zijn:

 • medicinale cannabis; 
 • dexamfetamine;
 • morfine. 

Als u deze medicijnen gebruikt, vermindert dat uw rijvaardigheid. Daarom zijn er voor deze middelen grenswaarden vastgesteld voor gebruik in het verkeer.

Controle

De politie kan verkeersdeelnemers controleren op het gebruik van drugs of medicijnen. Bijvoorbeeld wanneer agenten aanwijzingen zien van onveilig rijgedrag of uiterlijke kenmerken die wijzen op drugsgebruik. Ook tijdens een verkeerscontrole kan de politie controleren op het gebruik van drugs of medicijnen.

Politie neemt een test af 

Bij zo’n controle neemt de politie een speekseltest af. Of een psychomotorische test. Ook kan de politie kijken naar de oog- en spraakfunctie van de bestuurder. Door een speekseltest af te nemen, kan de politie zien of het gebruik van de stof boven de grenswaarde uitkomt.

Bloedafname op politiebureau

Vermoedt de agent na deze test(en) dat u onder invloed bent van een stof, dus boven de grenswaarde? Dan moet u mee naar het bureau voor een bloedafname.

Gebruikt u medicijnen? Dan kunt u dit zeggen, maar de bloedafname gaat wel door. Want het kan zijn dat u andere drugs of alcohol heeft gebruikt. Of een te hoge dosering van het medicijn heeft genomen. Blijkt bij analyse van het bloed  dat u een hogere concentratie van de stof in uw bloed heeft dan de wettelijke grenswaarde? Dan zet de agent in het proces-verbaal dat u medicijnen gebruikt.

Vervolging voor rijden onder invloed

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist uiteindelijk of het u vervolgt voor rijden onder invloed. Het OM zal u de mogelijkheid bieden om een recent doktersrecept of medicatieoverzicht  in te sturen. Het doktersrecept of actueel medicatieoverzicht moet de volgende informatie bevatten:

 • het soort medicijn,
 • de dosering,
 • de datum van het recept en
 • een stempel en/of handtekening van de arts of apotheker.

De uitslag van de bloedtest kan dan vergeleken worden met het doktersrecept of een actueel medicatieoverzicht.

Voorbeelden wanneer OM bestuurder kan vervolgen

Een vervolging kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de medicijngebruiker geen doktersrecept of actueel medicatieoverzicht instuurt.  Ook als het medicijn is gebruikt in combinatie met drugs of alcohol kan de bestuurder worden vervolgd. Of wanneer hij een te hoge dosering heeft genomen en toch is gaan rijden. In die gevallen vormt hij een risico voor de verkeersveiligheid.

Neem contact op met uw arts of apotheker bij eventuele strafrechtelijke vervolging en als u een doktersrecept of actueel medicatieoverzicht moet insturen.

Verzekerd zijn als medicijngebruiker bij het veroorzaken van een verkeersongeval

Als bestuurder kunt u schade veroorzaken aan uw eigen voertuig en aan anderen. Een verzekeringsmaatschappij keert de schade over het algemeen uit als u daarvoor verzekerd bent. In het algemeen geldt dat u verzekerd bent als u gewend was aan uw medicatie én u de medicijnen volgens doktersvoorschrift gebruikt. Vraag na bij uw verzekeringsmaatschappij wat voor u als medicijngebruiker geldt.