Wat zijn verkeersregelaars en verkeersbrigadiers?

Verkeersregelaars en verkeersbrigadiers zijn mensen die het verkeer regelen en zorgen voor de veiligheid van weggebruikers.

Soorten verkeersregelaars

Er zijn verschillende soorten verkeersregelaars:

 • Beroepsverkeersregelaars (bij tijdelijke verkeersmaatregelen, vanaf 18 jaar).
 • Transportbegeleiders (voor het begeleiden van lange, hoge en brede transporten, vanaf 24 jaar).
 • Evenementenverkeersregelaars (vanaf 16 jaar).
 • Verkeersbrigadiers (oversteekhulp, vanaf 10 jaar) .

Bij elke inzet zijn er verschillende bevoegdheden, eisen en vorm van aanstelling. De beroepsverkeersregelaars en transportbegeleiders werken zelfstandig. De verkeersregelaars bij evenementen werken onder toezicht van de politie.  Verkeersbrigadiers regelen het verkeer op een vaste plaats, zoals bij een school. 

Bevoegdheden verkeersregelaars

In de Regeling Verkeersregelaars 2009 staan de bevoegdheden van verkeersregelaars. De regeling bevat informatie over:

 • de opleiding of instructie,
 • de aanstelling,
 • de examinering
 • en de uitrusting van verkeersregelaars.

Meer informatie over de regels en de examenprocedure voor verkeersregelaars vindt u op de website van de Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL).

De wegbeheerder geeft aan of het nodig is verkeersregelaars in te zetten vanuit de verkeersveiligheid. De aanstelling van transportbegeleiders is landelijk. De aanstelling voor beroepsverkeersregelaars kan zowel landelijk als door de gemeente.

Met vragen over de status van een aanvraag voor beroepsverkeersregelaar of transportbegeleider kunt u contact opnemen met het Verkeerscentrum Nederland van Rijkswaterstaat. Meer informatie over de aanstellingspas is te vinden op de website www.aanstellingspas.nl.

Vereenvoudiging regels evenementenverkeersregelaars

Een gemeente regelt de aanstelling voor verkeersregelaars bij evenementen zelf. Sinds 1 oktober 2017 gelden nieuwe regels voor deze verkeersregelaars:

 • De gemeente vereist de inzet van verkeersregelaars voor bepaalde (soorten) evenementen.
 • De organisator van een evenement meldt de verkeersregelaars aan bij de SVNL.
 • De gemeente waar het evenement is stelt de verkeersregelaars aan.
 • De gemeente stelt alleen  verkeersregelaars aan die een online instructie volgen.
 • Ze krijgen  een aanstelling voor 12 maanden, niet meer voor 1 evenement.
 • De organisator zet ze in voor een evenement.

Deze aanstelling is voor maximaal een jaar en geldt alleen voor de gemeente waarin hij werd aangesteld. Verder vervalt voor deze verkeersregelaars de aanstellingspas. Om het verkeer bij een evenement te mogen regelen stelt de organisatie een inzetlijst op. Op deze lijst staan alle bevoegde en aangestelde verkeersregelaars voor dat evenement vermeld. 

Opleiding verkeersbrigadiers

Verkeersbrigadiers zijn mensen die bij scholen in de buurt kinderen helpen met veilig oversteken. De politie leidt verkeersbrigadiers op. Deze opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. De minimumleeftijd voor een verkeersbrigadier is 10 jaar.