Welke strafbare feiten tellen mee voor het beginnersrijbewijs?

Bij een beginnersrijbewijs kunt u strafpunten krijgen als de politie u staande houdt voor een verkeersovertreding. De agent die u aanhoudt, moet persoonlijk hebben vastgesteld dat u achter het stuur zat.

Verkeersovertredingen en strafpunten beginnersrijbewijs

U kunt strafpunten krijgen als:

  • u gevaar of hinder veroorzaakt in het verkeer;
  • u een verkeersongeval veroorzaakt, waardoor een ander is gedood of zwaar lichamelijk letsel is toegebracht;
  • u bumperkleeft bij een snelheid van meer dan 80 kilometer per uur;
  • u op autosnelwegen meer dan 40 kilometer per uur harder rijdt dan toegestaan. Of op andere wegen meer dan 30 kilometer per uur harder rijdt dan toegestaan;
  • u de verkeersregels niet goed naleeft, waardoor een aanrijding met lichamelijk letsel of materiële schade is ontstaan.

Beginnersrijbewijs inleveren

Bent u als beginnende bestuurder binnen 5 of 7 jaar (als u uw eerste rijbewijs voor uw 18e heeft gehaald) voor de 2e keer voor een verkeersovertreding aangehouden en veroordeeld? Dan moet u uw rijbewijs inleveren bij de politie. De politie meldt dit aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Na deze melding volgt een onderzoek naar uw rijvaardigheid. Door dit onderzoek kunt u uw rijbewijs mogelijk definitief kwijtraken. U moet dan opnieuw rijexamen doen.

Eerste strafpunt voor 1 oktober 2014?

Sinds 2014 gelden er strengere regels voor het beginnersrijbewijs. Heeft u voor die datum uw eerste strafpunt gekregen? Dan gelden de oude regels en moet u uw rijbewijs inleveren na 3 strafpunten.

Registratie strafpunten beginnersrijbewijs

Wordt aan een beginnende bestuurder een strafpunt toegekend? Dan krijgt deze daarover schriftelijk bericht van het arrondissementsparket dat de zaak behandelt.