Handreiking toegankelijke verkiezingsuitingen voor politieke partijen

In opdracht van het ministerie van BZK hebben ProDemos, Ieder(in) en Stichting Lezen en Schrijven een handreiking voor politieke partijen ontwikkeld over toegankelijke communicatie, genaamd: 'Politiek voor iedereen!' Hiermee worden politieke partijen gestimuleerd duidelijke taal te gebruiken in verkiezingsuitingen en te zorgen voor toegankelijke verkiezingsevenementen. De handreiking bevat concrete tips en verwijzingen naar relevante informatiebronnen.