Handreiking publicatie bestanden verkiezingsuitslag

Deze handreiking helpt bij het publiceren van de documenten met verkiezingsresultaten op de website van de gemeente. De Kieswet schrijft voor dat de resultaten elektronisch openbaar gemaakt worden. De publicatie maakt mogelijk dat iedereen die dat wil de totstandkoming van de verkiezingsuitslag kan narekenen.

Handreiking publicatie bestanden verkiezingsuitslag (PDF | 9 pagina's | 299 kB)