Aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel invoering nieuw stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Minister Ollongren (BZK) stuurt een nota van wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland naar de Tweede Kamer.