Memorie van antwoord bij wetsvoorstellen over nieuwe stembiljetten

Memorie van antwoord bij de Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten en de wijziging van de Kieswet vanwege definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland.

Memorie van antwoord bij wetsvoorstellen over nieuwe stembiljetten (PDF | 21 pagina's | 1,4 MB)