Model H 3-2 (Machtiging om samengevoegde aanduiding boven kandidatenlijst te plaatsen)

Met dit formulier geeft u de inleveraar van de kandidatenlijst toestemming om een aanduiding boven de kandidatenlijst te plaatsen, die is gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan. U kunt alleen toestemming geven als u hiertoe gemachtigd bent door uw politieke groepering.