Model H 9 (Instemmingsverklaring)

Met dit formulier stemt u ermee in dat u op onderstaande kandidatenlijst staat, en u stemt in met uw positie op die lijst.