Model I 1 (Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten)

Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten.