Model W 1-1 (Benoemingsbesluit in verband met niet aannemen benoeming)

Met dit formulier benoemt de voorzitter van het centraal stembureau een nieuw lid van een vertegenwoordigend orgaan. Dit omdat de oorspronkelijke kandidaat de benoeming niet aanneemt.