Model W 2 (Verklaring dat kandidaat niet in aanmerking wil komen voor benoeming)

Met dit formulier verklaart de kandidaat niet voor benoeming in aanmerking te willen komen.