Model Y 32 (Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland)

Met dit formulier verklaart de kiezer niet van het kiesrecht te zijn uitgesloten, en niet in een andere lidstaat van de Europese Unie te zullen deelnemen aan de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.