Actielijst toegankelijk stemlokaal voor stembureauleden

Deze actielijst helpt stembureauleden de toegankelijkheid van de stemlocatie te bevorderen.