Model N 5 (Overdrachtsdocument)

Met dit document wordt verantwoording afgelegd over de aantallen overgedragen transportboxen en enveloppen, en van eventuele bijzonderheden die zich hebben voorgedaan tijdens het vervoer en de opslag van deze transportboxen en enveloppen.