Model N 5 (Overdrachtsdocument)

In dit document legt de burgemeester/gezaghebber verantwoording af over de opslag en het transport van de stembescheiden en de processen-verbaal van de (brief)stembureaus.