Model Na 14-1 (Corrigendum bij het proces-verbaal van een stembureau)

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals deze eerder in het proces-verbaal zijn opgenomen.