Model Na 14-2 (Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau)

Dit corrigendum verbetert fouten in het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen die het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam in het proces-verbaal van een eerdere zitting heeft opgenomen.