Model Na 14-2 (Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau)

Dit corrigendum dient om fouten in het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam deze in zijn proces-verbaal van een eerdere zitting heeft opgenomen.