Model Na 31-1 (Proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau)

Dit document geeft een verslag van de werkzaamheden van een gemeentelijk stembureau / het stembureau voor het openbaar lichaam.