Model P 2a (Proces-verbaal nieuwe zitting gemeentelijk stembureau)

Het centraal stembureau heeft het vermoeden dat er een of meer fouten staan in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam. Het centraal stembureau heeft daarom aan het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam verzocht om opnieuw in openbare zitting bijeen te komen, om dit vermoeden te onderzoeken. De bevindingen van het gemeentelijk stembureau/stembureau voor het openbaar lichaam staan in dit proces-verbaal.