Model P 2a (Proces-verbaal nieuwe zitting gemeentelijk stembureau)

Het centraal stembureau vermoedt dat er 1 of meer fouten staan in het proces-verbaal van een eerdere zitting van het gemeentelijk stembureau / stembureau voor het openbaar lichaam. Het centraal stembureau heeft daarom aan het gemeentelijk stembureau / stembureau voor het openbaar lichaam gevraagd de vermeende fouten te onderzoeken in een nieuwe openbare zitting. Dit document geeft een verslag van deze nieuwe zitting. Als er inderdaad fouten staan in het proces-verbaal van de eerdere zitting, dan verbetert het gemeentelijk stembureau / stembureau voor het openbaar lichaam deze fouten in een corrigendum. Dat corrigendum wordt bij het proces-verbaal van de eerdere zitting gevoegd.