Kiezers met een visuele beperking

Kiezers met een visuele beperking kunnen tijdens verkiezingen stemmen met een stemmal. De stemmal is ook geschikt voor laaggeletterden of mensen met dyslexie. Deze video legt uit hoe stemmen met een stemmal werkt.

In deze video leggen we u uit hoe stemmen met een stemmal werkt. De stemmal is een hulpmiddel om zelfstandig uw stem uit te kunnen brengen tijdens een verkiezing.
Niet in alle stemlokalen is een stemmal aanwezig. Wilt u weten of er in uw gemeente gebruikgemaakt wordt van een stemmal? 
Vraag dit na bij uw gemeente of kijk op www.oogvereniging.nl/verkiezingen. U kunt ook bellen naar 030-2945444.
Hoe werkt het stemmen met behulp van een stemmal? Geef in het stemlokaal bij een stembureaulid aan dat u wilt stemmen met een stemmal. Het stembureaulid loopt dan met u mee naar het stemhokje en legt het stembiljet op de juiste manier voor u klaar in de mal. 
Weet u nog niet op welke lijst of welke kandidaat u wilt stemmen? Dan kunt u alle lijsten en alle kandidaten afluisteren met de soundbox. 
De soundbox heeft een hoofdtelefoon, maar u kunt ook uw eigen hoofdtelefoon gebruiken. Plug die in de soundbox of laat dat doen door het stembureaulid.
De soundbox leest vervolgens alle partijen voor. Druk bij de partij van uw keuze op OK. De OK-knop bevindt zich helemaal aan de rechterkant van de soundbox. Vervolgens leest de soundbox alle kandidaten voor van de partij van uw keuze. Kies de juiste kandidaat en druk weer op de ‘OK’-knop. Heeft u zich vergist en wilt u een andere partij of een andere kandidaat kiezen? Met de knop ‘terug’ gaat u een stap terug in het menu. De ‘terug’-knop vindt u helemaal aan de linkerkant van de soundbox.
Onthoud het nummer van de lijst en het nummer van de kandidaat van uw keuze. Deze heeft u nodig om hierna het juiste rondje in te kunnen kleuren met behulp van de stemmal. De soundbox zal uw keuze niet onthouden of vastleggen. Uw keuze is dus anoniem.
Dan is het tijd om het juiste rondje in te kleuren op het stembiljet. Zoek eerst de partij van uw keuze. Van links naar rechts vindt u alle partijen. Elke lijst is genummerd met grote cijfers en braille.
Zoek vervolgens de kandidaat van uw keuze. Van boven naar beneden vindt u alle kandidaten die bij die partij horen. Zoek het nummer van de juiste kandidaat. Deze kunt u herkennen door middel van rondjes. Bij ieder 5e rondje voelt u een streepje.
In de mal staan gaatjes waar u het potlood in zet.
Heeft u de partij en de kandidaat van uw keuze gevonden? Zet dan uw potlood in het gaatje en beweeg deze een paar keer goed heen en weer. U heeft daarmee het rondje ingekleurd en uw stem uitgebracht.
Haal het ingevulde stembiljet uit de mal. Dit doet u door de bovenkant van de mal aan de voorkant een beetje op te tillen. Vouw het stembiljet op.
Heeft u de soundbox gebruikt? Druk dan een paar keer op de ‘terug’-knop helemaal links op de soundbox. Dan staat de soundbox weer in de beginstand voor de volgende gebruiker.
U kunt nu richting de stembus gaan. Doe het stembiljet in de stembus via de sleuf in de deksel. 
U bent nu klaar met stemmen.
Wilt u meer weten over stemmen met een visuele beperking? Kijk op www.oogvereniging.nl/verkiezingen of bel met 030-2945444.