Video: Elke Stem Telt

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen.

Elke stem telt.

(Een vrouw tikt op een kalender.)

15 maart ga ik naar de stembus.
Voor de Provinciale Staten en de waterschappen.
Die maken keuzes over onze leefomgeving.
En onze stem telt mee.
Over natuurgebieden.

(Een jongen in een bushokje:)

Het streekvervoer.
Dus wie je ook bent...
-En waar je ook woont...
Stem ook 15 maart.
-Want elke stem telt.

(Het logo van Elke stem telt. Beeldtekst: 15 maart provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. www.elkestemtelt.nl.)