Vervroegd stemmen wordt mogelijk bij Tweede Kamerverkiezingen 2021

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 kunnen kiezers van 70 jaar en ouder per brief hun stem uitbrengen. Ook gaan de maandag en dinsdag voor de verkiezingsdag in alle gemeenten een beperkt aantal stemlokalen openen om eerder stemmen mogelijk te maken. Dat laat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Ollongren: ‘Het is een bijzondere tijd en dit vergt bijzondere maatregelen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De verkiezingen moeten veilig verlopen en daar ga ik samen met de gemeenten voor zorgen. Iedereen moet zijn stem namelijk veilig kunnen uitbrengen. Daarom gaan stemlokalen vervroegd open en kunnen kiezers boven de 70 jaar ook hun stem per post uitbrengen.’

Briefstemmen

Stemmen per brief geeft kiezers de mogelijkheid om zelf hun stem uit te brengen zonder naar het stemlokaal te moeten gaan of een andere kiezer een volmacht te geven. Deze kiezers kunnen de briefstem afgeven op door de gemeente aangewezen locaties of per post versturen naar het briefstembureau in hun gemeente. Uiteraard komt er voor de kiezers die per brief kunnen gaan stemmen een gerichte voorlichtingscampagne. Het gaat om ongeveer 2,4 miljoen mensen.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kan in elke gemeente bij een aantal stemlokalen (minimaal 1 bij een kleine gemeente) vervroegd worden gestemd. Het minimale aantal stemlokalen dat op deze dagen open moeten zijn, wordt wettelijk geregeld. Het vervroegd stemmen geeft kiezers die tot de coronarisicogroep horen de mogelijkheid om hun stem eerder uit te brengen, naast de mogelijkheid om op de verkiezingsdag te stemmen of het geven van een volmacht. Het gaat dan met name om kiezers die tot een risicogroep behoren, bijvoorbeeld in verband met onderliggend lijden.

Spoedwetsvoorstel

Voor deze aanvullende maatregelen is een wettelijke basis nodig. Daarom bereidt minister Ollongren een tweede spoedwetsvoorstel voor als aanvulling op de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.

Stemlokalen

Om de verkiezingen goed te laten verlopen, is het belangrijk dat het aantal stemlokalen op 17 maart op peil blijft. Ook is het vinden van voldoende stembureauleden belangrijk. Het ministerie start in december een landelijke wervingscampagne voor het werven van stembureauleden. En er is een ondersteuningsteam beschikbaar om gemeenten te helpen met het vinden van nieuwe, geschikte stemlocaties in de publieke en private sector. 

Gemeenten

De organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen is voor gemeenten een grote operatie. Om de verkiezingen goed en veilig te kunnen organiseren, hebben gemeenten in september een financiële compensatie van 30 miljoen euro gekregen. Voor de kosten die de aanvullende maatregelen met zich meebrengen, zullen gemeenten ook een reële compensatie ontvangen.