Ombuigings- en intensiveringslijst 2021

Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben in september 2020 een lijst openbaar gemaakt met maatregelen die politieke partijen konden gebruiken bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s. Nu de verkiezingen zijn geweest en een nieuw te vormen kabinet keuzes gaat maken voor een regeerakkoord, heeft het ministerie van Financiën besloten om de ombuigings- en intensiveringslijst te updaten op basis van onder meer de MLT-cijfers van het CPB uit november 2020. 

De lijst bestaat uit twee delen, de ombuigingslijst en de intensiveringslijst. De lijst zegt niets over de politieke wenselijkheid of haalbaarheid van de opgenomen maatregelen. De ombuigingslijst bevat een technische opsomming van maatregelen die genomen kunnen worden om de overheidsfinanciën te verbeteren. Op de ombuigingslijst zijn ook fiscale maatregelen opgenomen. De intensiveringslijst bevat concrete maatregelen waarmee de overheidsuitgaven kunnen worden verhoogd en lasten kunnen worden verlicht. De intensiveringslijst is hoofdzakelijk gebaseerd op recente Interdepartementale beleidsonderzoeken, de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen die in het voorjaar van 2020 zijn gepubliceerd en de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen.

Op rijksfinancien.nl is de ombuigings- en intensiveringslijst 2021 te vinden.