Handreiking desinformatie: meerdere opties om er verantwoord mee om te gaan

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen komt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een handreiking over desinformatie om gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsorganisaties te informeren. Deze handreiking geeft ambtenaren en bestuurders juridische en praktische tips om de impact van desinformatie te verminderen en geeft aan wat organisaties kunnen doen als ze ermee te maken krijgen.

Minister Hanke Bruins Slot: “Gemeenten en andere overheidsorganisaties spelen een belangrijke rol in het publieke debat en ook in het beschermen daarvan. Deze handreiking draagt bij aan het vergroten van kennis over desinformatie. Daarnaast biedt het gemeenten en andere overheidsorganisaties handvatten hoe om te gaan met desinformatie, wanneer ze hiermee te maken krijgen, bijvoorbeeld in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.”

Door de toenemende digitalisering heeft desinformatie een steeds grotere invloed op het publieke debat in Nederland. Desinformatie kan meningen versterken of verdrukken en zorgt voor het uitvergroten van verschillen binnen de samenleving. Hiermee kan het de democratie ondermijnen en het verloop van vrije en open verkiezingen verstoren. De schaal van desinformatie kan sterk uiteenlopen: van grootschalige (inter)nationale campagnes tot lokale casussen.

Ook gemeenten hebben steeds vaker te maken met desinformatie. Tijdens verkiezingen kan desinformatie veel impact hebben. Het kan ervoor zorgen dat burgers de stembusgang wordt belemmerd, omdat ze bijvoorbeeld onjuiste informatie over het verkiezingsproces krijgen of dat hun stemgedrag wordt beïnvloed door misleidende informatie over partijen en kandidaten. Het is daarom van belang dat ook richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart hier aandacht voor is.