Benoeming lid Kiesraad

Prof.dr.ir. H.J. (Herbert) Bos is voorgedragen als lid van de Kiesraad per 1 juli 2023. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Herbert Bos volgt Ronald Prins op, die sinds 2018 lid was van de Kiesraad.

Herbert Bos is hoogleraar beveiliging van computersystemen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast zijn hoogleraarschap geeft hij mede leiding aan het AMSec Research Cluster en aan de afdeling Computer Science van de VU. Ook is hij lid van de Stuurgroep Cybersecurity van de VU.

Herbert Bos is een van de hoofdauteurs van de drie edities van de Nationale Cyber Security Research  Agenda en medeoprichter en, tot zijn benoeming, bestuurslid van de Stichting Tegen Hackbare verkiezingen.