Ik woon in Nederland maar heb de nationaliteit van een andere EU-lidstaat. Mag ik stemmen voor het Europees Parlement?

U mag éénmaal voor de Europees Parlementsverkiezing te stemmen. Dit kunt u in Nederland doen, of in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft. Tweemaal uw stem uitbrengen voor de Europees Parlementsverkiezing is strafbaar.

Registreren bij uw gemeente

Wanneer u als inwoner van Nederland wilt stemmen, terwijl u de nationaliteit heeft van een andere EU-lidstaat, registreert u zich bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Uw gemeente stelt hiervoor een formulier beschikbaar (Y-32). U kunt zich voor de aanstaande Europees Parlementsverkiezing registreren uiterlijk op de 44e dag voor de dag van die verkiezing.

Gemeente besluit of u mag stemmen

Vul het Y-32-formulier van de gemeente in en stuur dit met een kopie van een geldig identiteitsbewijs terug naar uw gemeente. Binnen 7 dagen besluit uw gemeente of u mag stemmen. Om te voorkomen dat kiezers dubbel stemmen, worden gegevens ook vergeleken met die van andere EU-lidstaten.

Toch stemmen in land van uw nationaliteit

Wilt u bij nader inzien toch stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan kunt u de registratie bij uw gemeente intrekken. Dit kan uiterlijk op de 44e dag voor de verkiezingsdag.