Ik woon in Nederland maar heb de nationaliteit van een andere EU-lidstaat. Mag ik stemmen voor het Europees Parlement?

Het is toegestaan om éénmaal voor de Europees Parlementsverkiezing te stemmen. Dit kunt u in Nederland doen, of in uw land van herkomst. Tweemaal uw stem uitbrengen voor de Europees Parlementsverkiezing is strafbaar.

Wanneer u als inwoner van Nederland wilt stemmen, terwijl u de nationaliteit hebt van een ander EU-lidstaat, registreert u zich bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Uw gemeente stelt tussen 26 februari en 9 april 2019 een formulier beschikbaar.

Vul dit formulier in en stuur dit met een kopie van een geldig identiteitsbewijs terug naar uw gemeente. Binnen zeven dagen besluit uw gemeente of u mag stemmen. Om te voorkomen dat kiezers dubbel stemmen, worden gegevens ook vergeleken met die van andere EU-lidstaten.

Mocht u toch willen stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing in uw land van herkomst, dan kunt u de registratie bij uw gemeente intrekken.

Britse nationaliteit

Waarschijnlijk verlaat het Verenigd Koninkrijk in 2019 de Europese Unie. 

Mocht u de Britse nationaliteit hebben, wonen in Nederland en voor de Europees Parlementsverkiezing willen stemmen, dan kunt u een verzoek hiertoe bij uw gemeente indienen. Het formulier is beschikbaar bij uw gemeente, en moet uiterlijk op 9 april zijn ingeleverd.